Personlig assistans i Lidköping

Exter Assistans är en assistansanordnare som hjälper till att anställa den eller de personer som du behöver för att tillgodose dina behov av assistans. Vi tar arbetsgivaransvaret för dina personliga assistenter och ansvarar för löner och administration.

Det kostar inte dig något att anlita Exter Assistans

Ersättningen för att hjälpa dig med din assistans bekostas med ett fastställt belopp från den statliga assistansersättningen. Detta skall bl.a täcka lön för assistenten, sociala avgifter, och de omkostnader som uppkommer för assistenter i samband med en resa eller annan aktivitet. Det kostar alltså inte dig något att anlita Exter Assistans och du kan närsomhelst byta till någon annan assistansanordnare.

Om oss på Exter

Du bestämmer 

Du väljer själv eller i samråd med oss vem som skall vara din personliga assistent. Tillsammans med dig utser vi en arbetsledare för dina assistenter. Det kan vara du själv eller någon annan. Arbetsledaren är den person som leder assistenterna i sitt arbete.

Om oss på Exter

Omkostnad

Vi tycker att det är viktigt att du har ett omkostnadskonto så att pengarna räcker för de kostnader som uppkommer i samband med en resa, fritidsaktivitet eller något annat som du vill göra med din assistent.

Redovisning

Varje månad redovisar vi beloppet på ditt omkostnadskonto samt förbrukade respektive kvarstående assistenttimmar. Utifrån denna redovisning får du en tydlig överblick som underlättar din planering av assistans och aktiviteter.

Är du intresserad? Hör av dig så berättar vi mer!