Personlig Assistans i Lidköping

Exter Assistans är en assistansanordnare som hjälper till att anställa den eller de personer som du behöver för att tillgodose dina behov av assistans. Vi tar arbetsgivaransvaret för dina personliga assistenter och ansvarar för löner och administration.

Det kostar dig inget att anlita Exter Assistans

Vi har tillstånd

Från och med den 1 januari 2011 krävs det tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva personlig assistans. Tillståndsplikten är en följd av ändringar i LSS-lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Bild på Personligassistent och barn
Man i rullstol
Pusselbitar Exter

Assistans med valfrihet

DU BESTÄMMER själv vem eller vilka som ska vara dina personliga assistenter och du utser arbetsledare.

TYDLIG TIDSREDOVISNING ger dig full kontroll och du kan lättare planera assistans och aktiviteter.

VÅRA AVTAL innebär förmånliga villkor för din personal, bland annat fortbildning och friskvårdpeng.