Personlig assistans i Lidköping

Exter Assistans är ett av de få lokala omsorgsföretagen i Lidköpings kommun som är specialiserade på personlig assistans och daglig verksamhet. Under mer än 20 år har företaget dedikerat sig till att förbättra livskvaliteten för sina deltagare.
 
Genom att erbjuda personlig assistans skapar Exter Assistans en trygg och stöttande miljö för personer som behöver hjälp i vardagen. Genom att erbjuda individanpassad assistans möjliggör vi att deltagarna kan leva ett så självständigt liv som möjligt och delta fullt ut i samhället.
 
Utöver personlig assistans erbjuder Exter Assistans också daglig verksamhet. Genom att erbjuda en varierad daglig verksamhet strävar Exter Assistans efter att främja deltagarnas personliga tillväxt och välbefinnande.
 
Som ett lokalt företag har Exter Assistans en nära och personlig relation till både deltagarna och deras familjer. De förstår vikten av att skapa en positiv och tillitsfull atmosfär där deltagarna känner sig sedda, hörda och respekterade. Genom att vara närvarande och lyssnande skapar Exter Assistans en trygg atmosfär för alla sina deltagare.

 

Det kostar inte dig något att anlita Exter Assistans

Ersättningen för att hjälpa dig med din assistans bekostas med ett fastställt belopp från den statliga assistansersättningen. Detta skall bl.a täcka lön för assistenten, sociala avgifter, och de omkostnader som uppkommer för assistenter i samband med en resa eller annan aktivitet. Det kostar alltså inte dig något att anlita Exter Assistans och du kan närsomhelst byta till någon annan assistansanordnare.

Om oss på Exter

Du bestämmer 

Du väljer själv eller i samråd med oss vem som skall vara din personliga assistent. Tillsammans med dig utser vi en arbetsledare för dina assistenter. Det kan vara du själv eller någon annan. Arbetsledaren är den person som leder assistenterna i sitt arbete.

Om oss på Exter

Omkostnad

Vi tycker att det är viktigt att du har ett omkostnadskonto så att pengarna räcker för de kostnader som uppkommer i samband med en resa, fritidsaktivitet eller något annat som du vill göra med din assistent.

Redovisning

Varje månad redovisar vi beloppet på ditt omkostnadskonto samt förbrukade respektive kvarstående assistenttimmar. Utifrån denna redovisning får du en tydlig överblick som underlättar din planering av assistans och aktiviteter.

Är du intresserad? Hör av dig så berättar vi mer!